ISG POLİTİKAMIZ

a. İSG Politikamız

b. Çevre

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İnci Grup olarak, faaliyetlerimizde " Tüm çalışanların ve toplumun Sağlığını ve

Yaşam Kalitesini İyileştirme" misyonu doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve

hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

• Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket

Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,

• Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini

arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,

• Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken

çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek,

• Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri

özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak,

mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,

• Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,

• Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol

açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek,

• Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları

oluşturmak,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip

desteklemek,

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber

iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm

İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin

kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

positive abortion stories how to get an abortion pill average abortion cost
books on abortion dilation and curettage cpt where can i buy abortion pills
chlamydia pneumoniae symptoms link can i get chlamydia from oral
chlamydia pneumoniae symptoms link can i get chlamydia from oral
rapid chlamydia test open free std testing dc