ÇEVRE

 • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,
 •  
 • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,
 •  
 • Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek,
 •  
 • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,
 •  
 • Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,
 •  
 • Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek,
 •  
 • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
 •  
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek,

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

abortion clinics in raleigh nc pregnancy health problems where can i get an abortion
pictures of hiv/aids go hiv symptoms in men early