Kalite Denetimi

Beton sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeler, betonda sadece dayanım değil, durabiliteyi de ön plana çıkartmış; böylelikle daha üstün performans gösteren betonların tercih edildiği nitelikli yapılar oluşmuştur. İnci Beton depreme dayanıklı, standartların üstünde yapıların oluşturulması için tüm üretim kademelerinde sistemli bir kalite kontrol sistemi kurmuştur. Lafarge kalite grubu ile sürekli iletişimde olunması kalite ve verimliliği artırarak, sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen İnci  Beton,bu amaçla müşteri memnuniyetini sağlamayı,kalite politikasının bir parçası olarak görmekte;çalışanlarının yönetime aktif katılımı,motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde duyarlılıkla durmaktadır. 

İnci Beton; modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. 

TSE belgesine sahip beton araştırmaları yapabilecek kapasiteye sahip laboratuarında uzman mühendis ve teknik personeli ile kullanıma sunulan ürün kalitesinin TS-EN 206-1 ve diğer betonla ilgili standartlarına uygunluğunu denetler. 

Ayrıca KGS (Kalite Güvence Sistemi)'ye dahil olan şirketimiz,bağımsız üniversite öğretim üyelerinden oluşan bir grup vasıtasıyla yıllık ürün ve tesis denetimine tabii olmaktadır. 

Sanayinin her dalında olduğu gibi beton üretimi ve kullanımı sırasında da çevreyle etkileşim söz konusudur. Bu etkileşim hazır beton tesislerinde üretimin ilk halkasından satışın son halkasına kadar sürer. Çevre konusunda (toz tutuş, emisyon, geri kazanım tesisleri) gereken yatırımlar yapılmış, personelimiz eğitilmiştir. Hazır beton tesisinin, bulunduğu doğal ve kentsel çevreyle kuracağı uyum, muhtemel olumsuz etkileri en aza indirgeyecektir. Bunun yolunun da kuşkusuz doğru planlama ve sürekli eğitim olduğunun bilincindeki firmamız çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

hiv or aids symptoms aids epidemic in africa pictures of people with aids
pictures of hiv/aids link hiv symptoms in men early
i just cheated on my girlfriend i cheated on my girlfriend and i want her back did my girlfriend cheat
maami sex stories akka sex stories adult interactive stories
levitra amoxil 250mg thyroxine 50mcg