İSG & Çevre Politikası

İnci Grup İş Güvenliği Sağlığı ve Çevre Politikası Resmi

İNCİ GRUP

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İnci Grup olarak, faaliyetlerimizde " Tüm çalışanların ve toplumun Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme" misyonu doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,
 • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,
 • Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek,
 • İnci Grup İş Güvenliği Sağlığı ve Çevre Politikası Resmi

 • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,
 • Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,
 • Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek,
 • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek,
 • Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.
 • İnci Grup Sosyal Sorumluluk Resmi

  İNCİ GRUP

  ÇEVRE POLİTİKASI

  Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen İnci Grup, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

  İnci Grup Sosyal Sorumluluk Resmi

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,
 • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemekMevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre ile ilgili riskleri yönetmek,
 • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,
 • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek,
 • Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.
 • Çevre konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.
 • ×